Asocijacija XY i ZZJZ FBIH: Potpisan ugovor o saradnji za implementaciju preventivnih programa u mentalnom zdravlju

U okviru Projekta mentalnog zdravlja u BiH, danas je u Sarajevu potpisan sporazum o saradnji između Asocijacije XY i Zavoda za javno zdravstvo FBiH, kojim će Asocijacija XY dodijeliti grant Zavodu u iznosu od 105.000,00 KM, za implementaciju promotivnih i preventivnih programa u mentalnom zdravlju u lokalnim zajednicama na području Federacije BiH. Prema riječima direktorice Asocijacije XY Emine Osmanagić, preventivni programi koji će biti provedeni u oba entiteta su odabrani na osnovu šire liste programa koja je nastala kao proizvod „Analize potreba i stanja u oblasti promotivno-preventivnog rada u službama mentalnog zdravlja" koja je izrađena 2014. godine kroz pripremu za implementaciju navedenih aktivnosti.

U narednih 18 mjeseci, Zavod za javno zdravstvo FBiH u saradnji sa kantonalnim zavodima za javno zdravstvo i centrima za mentalno zdravlje će provoditi programe „Prevencija suicida kod adolescenata" u 10 lokalnih zajednica, kao i „Prevencija kockarske ovisnosti" kao pilot program u jednoj zajednici.

„Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH i Institut za javno zdravstvo RS u prvoj fazi rada formirali su radnu grupu koja je imala mandat za utvrđivanje sadržaja, definisanje zajedničkih smjernica i izradu Teorijskog i praktičnog okvira za provođenje promotivnih i preventivnih aktivnosti u oblasti mentalnog zdravlja koji predstavlja prvi sveobuhvatan dokument u oblasti promocije i prevencije mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini", kazala je Osmanagić.

Očekuje se da će ovim programom biti obuhvaćeno preko 20 srednjih škola u kojima će osoblje Centara za mentalno zdravlje provoditi radionice sa školskim osobljem gdje je obuhvaćeno više od 40 nastavnika i pedagoga, više od hiljadu roditelja i učenika kao krajnjim korisnicima. Cilj programa je povećanje blagostanja adolescenata kroz jačanje protektivnih faktora u školskom okruženju i poboljšanje školske klime.  

Kako navodi direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH Davor Pehar, potpisivanjem ugovora nastavlja se saradnja sa institucijama i ustanovama u lokalnim zajednicama.

„Ideja je uistinu plemenita. Kroz sustav centara za mentalno zdravlje u FBiH ćemo pokušati utjecati na prevenciju onih problema koji danas poglavito tište mlade ljude, mlade osobe. To su bolesti ovisnosti, kocka... Nadamo se da ćemo kroz rad na ovom projektu dobiti realniju sliku proširenosti tih pošasti među našom mladom populacijom jer na tome uistinu treba raditi. Jer ako od početka napravimo mladog čovjeka na dobrim temeljima on će izrasti kasnije u vrijednog člana našeg društva. Ako napravimo grešku u koracima već u toj najranijoj dobi, onda ćemo imati problema i kasnije", konstatovao je Pehar.

Projekat mentalnog zdravlja u BiH, podržava Vlada Švicarske a implementira Asocijacija XY u partnerstvu sa Federalnim ministrastvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS