Asocijacija XY i APOHA obilježile Svjetski dan AIDS-a

Danas  Asocijacija XY i APOHA (Asocijacija za podršku oboljelim od HIV/AIDS-a) tradicionalno obilježavaju Svjetski dan AIDS-a brojnim promotivno-edukativnim aktivnostima u Sarajevu i Banja Luci, a pod već poznatim globalnim motom "Cilj je nula”: nula smrtnih slučajeva od AIDS-a, nula novih slučajeva infekcije HIV-om, nula slučajeva diskriminacije.

Obilježavanje Svjetskog dana AIDS-a započelo je u 11.00 sati održavanjem Okruglog stola i panel diskusije u Kongresnoj dvorani zgrade UN-a u Sarajevu pod radnim nazivom: Održivost borbe protiv HIV/AIDS i bolesti ovisnosti u Federaciji BiH, a u organizaciji Udruženja specijalista javnozdravstvenih disciplina FBiH, Zavoda za javno zdravstvo FBiH i UNDP-a BiH , a među učesnicima Okruglog stola bili su i predstavnici Asocijacije XY i APOHA-e.

Asocijacija XY i APOHA tradicionalno su i ove godine organizovali uličnu akciju u Sarajevu, koja je zvanično započela simboličnim puštanjem 266 balona,  koji predstavljaju broj registrovanih osoba inficiranih HIV-om u BiH. Balone su simbolično pustili glumac Feđa Štukan sa suprugom Amrom Mehić-Štukan i kćerkom. U sklopu akcije, volonteri, vršnjački edukatori, uposlenici Asocijacije XY i APOHA-e, te studenti Medicinskog fakulteta u Sarajevu (BoHeMSA) građanima su dijelili informativno-edukativni materijal prenoseći globalni slogan akcije „Cilj je nula". Također, građani i prolaznici u Sarajevu imali su priliku da javnosti, posebno osobama koje žive sa HIV-om, ostave afirmativne poruke koje će doprinijeti destigmatizaciji i smanjenju diskriminacije prema osobama koje žive sa HIV-om u BiH, a ujedno uticati na razvoj svijesti bh. stanovništva o važnosti prevencije i edukacije o HIV-u.

Akcija povodom Svjetskog dana AIDS-a u organizaciji Asocijacije XY biti će finalizirana večeras u Banja Luci u jednom od popularnih okupljališta mladih, gdje će se također prenijeti globalni moto akcije kroz podjelu informativnog i promotivnog materijala.

Svjetski dan AIDS-a obilježava se svakog 1.decembra širom svijeta od 1988. godine. Sa vremenom je postao jedan od najprepoznatljivijih svjetskih dana zdravlja, koji u fokus interesovanja globalne javnosti stavlja teme poput AIDS i porodica, stigma i diskriminacija, žene i AIDS, itd. Već treću godinu globalni slogan akcije je „Cilj je nula": nula smrtnih slučajeva od AIDS-a, nula novih slučajeva infekcije HIV-om, nula slučajeva diskriminacije.

Prema podacima IPPF-a  (International Planned Parenthood Federation), čija članica je Asocijacija XY,  HIV je glavni uzrok smrtnosti  mladih, te mnogi od njih nemaju dostupnu mogućnost testiranja na HIV, liječenja  i podrške. Stigma, diskriminacija i nedostatak znanja predstavljaju značajnu barijeru osobama koje žive sa HIV-om. Stoga Asocijacija XY ističe važnost postojanja i aktivnog djelovanja službi i organizacija koje su orjentisane na pružanje informacija, savjeta i podrške mladim osobama na temu HIV/AIDS-a, kako se ne bi osjetili zaboravljenim i odbačenim.

Prema izvještaju UNAIDS-a iz jula 2014. godine, procjenjuje se da više od 35 miliona ljudi širom svijeta danas živi sa HIV-om (od toga više 3,2 miliona djece mlađe od 15 godina). Broj novoinficiranih osoba HIV-om tokom 2013. godine iznosi preko 2,1 milion, dok broj osoba koje su preminule od infekcija uzrokovanih smanjenjem imuniteta iznosi 1,5 miliona.

U Bosni i Hercegovini je od 1986. godine, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze HIV-om, do novembra 2014. registrovano 266 osoba kojima je dijagnosticirana HIV infekcija. Heteroseksualni odnos je najučestaliji put prijenosa HIV-a (48,8%), a potom slijede homo/biseksualni odnos (35,5%) i injekciono korištenje droga (7,8%).

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS