Asocijacija XY domaćin Regionalnom vijeću IPPF EN

Asocijacija XY u periodu između 26.06. i 28.06.2014. domaćin je ovogodišnjem Regionalnom vijeću Međunarodne federacije za planiranje porodice koje se održava u Sarajevu.

Regionalno vijeće ove godine će u Sarajevu okupiti gotovo 100 volontera i delegata iz zemalja koje pripadaju Evropskoj mreži Međunarodne federacija za planiranje porodice (IPPF EN). Tokom trodnevne konferencije  delegati asocijacija članica  IPPF EN-a birat će nove članove Upravnog odbora Federacije te raspravljati o modalitetima upravljanja. Također,  drugi dan konferencije će tematizirati seksualno iskorištavanje djece i mladih sa izlagačima iz Vijeća Evrope i Tehnološko-edukativnog instituta sa Krete (Grčka) .

IPPF, osnovan ranih pedesetih godina prošlog vijeka jedna je od najvećih nevladinih organizacija na svijetu. Danas IPPF porodica broji 152  asocijacije članice u 172  države svijeta. Evropska mreža trenutno broji 39 asocijacija članica sa područja Evropske unije (EU) . Njoj pripadaju  zemlje  kandidatkinje  i zemlje  potencijalne kandidatkinje za članstvo u EU kao i Rusija te zemlje Centralne Azije . Ovoj mreži ujedno pripada i Asocijacija XY odnosno BiH.

IPPF se zalaže za svijet u kojem svaka žena, muškarac, mlada osoba imaju pristup informacijama i uslugama iz oblasti  seksualnog i reproduktivnog zdravlja, za svijet u kojem je seksualnost prepoznata kao prirodan i dragocjen aspekt života ali i kao osnosvno ljudsko pravo, za svijet u kojem se poštuje svaki izbor, svijet u kojem nema mjesta za stigmu i diskriminaciju.

Asocijacija XY je posebno sretna da je u svojoj 13-toj godini postojanja domaćin ovom značajnom događaju. 


AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS