Asocijacija XY bogatija za 20 vršnjačkih edukatora/ica

U sklopu projekta Prava i prilike: Integracija naučno bazirane sveobuhvatne edukacije o seksualnosti u formalnu i neformalnu edukaciju, održana su dva ciklusa šestodnevnog treninga vršnjačke edukacije nakon kojeg je Asocijacija XY bogatija za 20 vršnjačkih edukatora/ica.

Prema riječima koordinatorice za mlade Adne Kalajdžisalihović mladi edukatori/ice osposobljeni su da dijele svoje znanje i vještine u oblasti seksualno reproduktivnog zdravlja i prava, promocije zdravih životnih stilova te prevencije nasilja i zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.

„Vršnjačka edukacija je odličan način prenošenja znanja, upravo zbog vršnjaka koji ih prenose, te je izvrsna dopuna formalnom obrazovanju u pogledu osposobljavanja mladih za život i donošenje odluka", kazala je Kalajdžisalihović.

Nakon završetka treninga vršnjačke edukacije planirane su radionice u osnovnim i srednjim školama gdje će edukatori i edukatorice prenositi stečeno znanje i vještine svojim vršnjakinjama i vršnjacima. Trening je održan u Youth centru Asocijacije XY – prostorijama namjenjenim isključivo za mlade.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS