Asocijacija XY: Feđa Mehmedović postao član Evropskog društva za kontracepciju i reproduktivno zdravlje

Ekspert za seksualno i reproduktivno zdravlje i prava Asocijacije XY Feđa Mehmedović, postao je punopravni član Evropskog društva za kontracepciju i reproduktivno zdravlje za Bosnu i Hercegovinu.

Društvo je osnovano 26. decembra 1988. godine u Parizu i okuplja vodeće evropske stručnjake i međunarodno priznate eksperte iz ovih i komplementarnih oblasti, a koji kroz zajednički rad doprinose unapređenju zdravstvenih sistema, dostupnih usluga iz oblasti reproduktivnog zdravlja i kontracepcije.

Desetogodišnji rad lidera programskog odjela Asocijacije XY, Feđe Mehmedovića u oblasti promocije i zaštite seksualnog i reproduktivnog zdravlja je sada prepoznat i u Evropi, kroz rad jedinstvenog i uglednog ekspertnog društva. U okviru ove grupe, Feđa će zajedno sa vodećim evropskim ekspertima raditi na razvoju ove oblasti i osigurati da ekspertiza Asocijacije XY bude integrirana u buduće evropske politike vezane za obrazovanje, ali i razvoj programa edukacije zdravstvenih radnika i razvoja zdravstvenih usluga i strategija unapređenja reproduktivnog zdravlja.

Biti član ove grupe je čast ne samo za Feđu Mehmedovića, nego i za Asocijaciju XY i Bosnu i Hercegovinu jer smo još jednom dokazali da rad nevladinih organizacija, kroz profesionalni angažman pojedinaca u Evropi može biti primjer dobre prakse, ugledno i stručno mišljenje, ideje vrijedne repliciranja i znanja vrijedna dijeljenja. Feđa će sve to prenijeti na jedan viši, priznatiji i sveobuhvatniji nivo kroz svoj profesionalni, stručni i kreativni angažman u grupi.

Također, saradnja sa vodećim evropskim ekspertima će omogućiti da Feđa Mehmedović dokazane i efektivne europske strategije integrira u razvoj Bosne i Hercegovine, što je zasigurno važan kontekst, posebno kada govorimo o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima građana Bosne i Hercegovine. 

O Evropskom društvu za kontracepciju i reproduktivno zdravlje:

· Unaprijediti znanje o kontracepciji, pobačaju, spolno prenosivim infekcijama, reproduktivnom zdravlju i uslugama reproduktivnog zdravlja u zemljama Europe

· Promovirati harmonizaciju različitih politika u vezi kontracepcije i usluga reproduktivnog zdravlja u zemljama Europe.

· Promoviranje dostupnosti svih metoda kontracepcije u zemljama Europe

· Sprovoditi epidemiološke i sociološke studije i druga istraživanja o kontracepciji i uslugama reproduktivnog zdravlja u zemljama Europe

· Ohrabrivati saradnju Europskog društva za kontracepciju i reproduktivno zdravlje sa relevantnim organizacijama u Europi i svijetu.

· Razmjena iskustava i znanja o kontracepciji sa zemljama izvan Europe

Kako bi se postigli gore navedeni ciljevi, Europsko društvo za kontracepciju i reproduktivno zdravlje okuplja međunarodno priznate eksperte u oblasti kontracepcije i reproduktivnog zdravlja u Ekspertne grupe i trenutno je operativno 5 Ekspertnih grupa:

· Ekspertna grupa za Seksualno i reproduktivno zdravlje i edukaciju

· Ekspertna grupa za Spolno prenosive infekcije

· Ekspertna grupa za Abortus

· Ekspertna grupa za Hormonalnu kontracepciju

· Ekspertna grupa za nehormonalne kontraceptivne metode

Ekspertna grupe su uspostavljene kako bi istraživali i predlagali razvoj određenih programskih područja. Odgovorni su za pripremu programskih izvještaja u oblastima kojima se ekspertna grupa bavi, a koji se objavljuju kroz stručne publikacije i putem službenog web site-a.


AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS