Asja Jerlagić

Vršnjački Edukator, Vršnjački savjetnik

Datum rođenja
6.11.1996
Obrazovanje
VSS
Volontira od
30.3.2009
1. Društvena, komunikativna, ambiciozna, uporna i pomalo tvrdoglava.
2. U potpunosti bez predrasuda, bitno mi je samo kako se drugi ljudi odnose prema meni.
3. Ne sudim po prošlosti, niti prema riječima drugih ljudi.
4. Ne volim prepirke niti dvoličnost, ako mi neko ne odgovara jednostavno se udaljim.
5. Volim upoznavati nove ljude, međutim ništa ne može zamijeniti moj uži krug ljudi.
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS