Arhiva anketa

Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?

Ne, nikada.
Da, više puta.
Da, samo jednom.AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS