Amina Tafro

Vršnjačka edukatorica

Datum rođenja
31.12.1998
Obrazovanje
SSS
Volontira od
3.4.2016
Ambiciozna sam.
Volim učiti nove stvari koje bih mogla prenijeti mojim vršnjacima i društvu općenito u oblasti zdravlja,zdravih životnih stilova.
Moj moto je da smanjim predrasude, diskriminaciju, loše navike i neznanje koje je itekako prisutno u našoj okolini.
Volim druženje,opuštenost i ugodnu atmosferu koju uvijek nastojim stvoriti oko sebe.
Odgovorna sam i stvari ozbiljnog karaktera shvaćam kao zadatak koji se mora ispuniti perfektno.

AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS