Amina Hadžimusić

Volonterka, vršnjačka edukatorica

Datum rođenja
27.10.1996
Obrazovanje
VSS
Volontira od
1.11.2011
1. Društvena, energična, komunikativna, nasmijana.
2. Uvijek spremna pomoći svima.
3. Volim prirodu, more, životinje i hranu.
4. Ne podnosim laž.
5. Najviše od svega volim ljude koji me okružuju jer me čine presretnom.
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS