Amila Mirvić

Vršnjačka edukatorica

Datum rođenja
7.3.2001
Obrazovanje
OSS
Volontira od
18.7.2015
1. Imam 14 godina.
2. Imam stariju sestru.
3. Odlična sam učenica.
4. Živim u Sarajevu.
5. Volim pomagati drugima.
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS