Aleksandar Slijepčević, Perpetuum Mobile: Aktivizam mladih stvara snažne i zdrave ličnosti

Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice Banja Luka, je nevladina organizacija koja borbom za aktivnu omladinu i građanstvo te širenjem pozitivnih životnih vrijednosti doprinosi kreiranju tolerantnog i pravednog društva, kroz liderstvo, inovaciju, istraživanja, politiku i praksu, sa vizijom koja jasno kaže: Društvo slobodnih i aktivnih"! Partneri su na Projektu Sveobuhvatni pristup u uključivanju mladića i medija u prevenciji nasilja prema ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini za koji smatraju da će imati veliki uspjeh s obzirom da pokriva ključne tačke na teritoriji cijele BiH te doprinosi interakciji mladih ljudi iz različitih zajednica. Projekat je bio povod za razgovor sa koordinatorom projekta Aleksandrom Slijepčevićem ispred Perpetuum mobile, koji kaže da ova NVO ima za cilj kreiranje društva gdje su mladi poštovani, uspješni i imaju mogućnost da razvijaju svoje potencijale.

AXY: Od kada postojite i odakle ideja za osnivanje organizacije Perpetuum Mobile?

Aleksandar Slijepčević: „Organizacija je osnovana u julu 2006. godine. Institut je nastao udruživanjem energije i iskustva ljudi koji su preko sedamnaest godina aktivni u nevladinom sektoru. Ideja za osnivanje je proistakla iz velike motivisanosti i želje da se omladinska slika i položaj mladi u mnogome unaprijedi. Samo ime Perpetuum mobile predstavlja jednu vrstu pokretačke snage koja kad se pokrene, kao i istoimeni projekat iz fizike, radi na sopstvenoj energiji. Perpetuum mobile danas djeluje na teritoriji Bosne i Hercegovine ali i šire. Kao organizacija otvorena za saradnju okuplja veliki broj volontera ali i stručnih saradnika iz domena nauke, politike, ekonomije i brojnih drugih oblasti društva. Svoju viziju ostvarujemo djelovanjem kroz šest strateških pravaca, a to su: Borba za aktivno građanstvo, Razvoj zdravih životnih stilova mladića i rodne ravnopravnosti, Politička edukacija mladih, Resursni centar za izgradnju kapaciteta drugih organizacija, Jačanje i standardizovanje omladinskog rada i Unutrašnje jačanje organizacije.

AXY: Koji je primarni cilj vaše organizacije?

Aleksandar Slijepčević: Ciljevi djelovanja Instituta su promocija neformalnog obrazovanja, istraživanje potreba, stavova i težnji mladih, stvaranje preduslova za ostvarivanje identifikovanih potreba, razvijanje partnerstva između ciljnih grupa mladih i onih koje rade sa mladima, podrška razvoju i implementaciji strategija omladinskog rada i omladinske politike u RS i BiH, održavanje i razvijanje kvaliteta omladinskog rada, promocija omladinskog rada i omladinskih inicijativa, promocija omladinskog rada kroz povezivanje sa međunarodnim subjektima koji rade na sličnoj problematici u cilju promocije civilnog društva, promocija koristi omladinskog rada i promocija evropskih vrijednosti i podrška u procesu evropskih integracija.

AXY: Jedan od strateških ciljeva je razvoj zdravih životnih stilova. Koliko je važno promovisati zdrave životne stilove u lokalnoj sredini?

Aleksandar Slijepčević: „Mladi ljudi žive u sredini koja kulturološki podupire ne zdrave životne stilove, promoviše mladima od malena da je alkohol normalan, da je nasilje nešto je neizbježno i da sve je to nešto što moraju proći kroz svoje odrastanje. Kreirajući takvu sliku kod mladih oni jako teško prepoznaju šta je to dobro za njih i koji je pravac kome trebaju da se okrenu. Imajući to u vidu možemo lako zaključiti da je promocija zdravih životnih stilova u mjestu u kojem živimo od velike važnosti za mlade i njihov razvitak u normalne i zdrave ljude koji poštuju različitosti, ne koriste nasilje kao mehanizam prepoznavanja u društvu i skloni su zdravim normama ponašanja".

AXY: Radite mnogo sa mladima. Koliko je ova populacija zapostavljena u današnjem društvu?

Aleksandar Slijepčević: „Kad gledamo sredinu u kojoj živimo možemo vidjeti da su mladi dosta zapostavljena grupacija i da se ne pruža veliki broj prilika za sve. Iako postoje programi i organizacije za mlade oni pružaju podršku jednom malom broju mladi i ne uspijevaju da dosegnu veliku većinu koja nema ili primarno nije zainteresovana ni za šta. Škole su prije svega postale ustanove u kojima mladi ne uživaju nimalo, prije svega zbog zastarjelosti opreme i školskih objekata, koji ne daju baš dobru sliku mladima da se za njih društvo brine i da se za njih neko bori"

AXY: Na šta ste ponosni kada je u pitanju vaša organizacija?

Aleksandar Slijepčević: Ponosni smo što dajemo jedan sveobuhvatan pristup informacijama i programima za mlade u kojima oni kroz uključenost i aktivizam u velikom mjeri doprinose svom ličnom razvitku u snažne i zdrave ličnosti.

AXY: Dio ste Projekta „Sveobuhvatni pristup u uključivanju mladića i medija u prevenciji nasilja prema ženama i nasilja u porodici u BiH". Koliko će ovaj Projekat pomoći mladima i koliko zajednici generalno?

Aleksandar Slijepčević:Ovaj projekat koji radimo u saradnji sa Asocijacijom XY uz podršku UN Women ured BiH, je jako dobro koncipiran da pomogne mladima da izgrade svoje životne vještine koje im pomažu u njihovom daljem životu. Koristeći se metodologijom rada sa mladima Inicijativa mladića i Program Mladi uspješno se godinama unazad radi na spriječavanju nasilja među mladima, a u najvećoj mjeri nasilja prema ženama i djevojčicama. S obzirom da je ovo sveobuhvatan pristup, samim tim to nam govori da će uključivanje mladih i lokalne zajednice zahtjevati veliki anagažaman mladih koji nakon određenog perioda rezultira smanjenjm stope nasilja i rastom stope tolerancije i prihvatanja kod mladih. Oni se kroz ovaj projekat izgrađuju u jake ličnosti i putem kontanstno praćenja i edukacije na teme prevencije nasilja. Uče se kako da prepoznaju nasilje, reaguju i spriječe da do nasilja ne dođe. A na kraju svega uče i druge mlade ljude vještinama koje su oni prihvatili i naučili kroz projekat čiji su dio bili".

Video Perpetuum mobile - Institut za razvoj mladih i zajednice - 10 godina postojanja (2006 - 2016) možete pogledati na slijedećem linku:

https://www.youtube.com/watch?v=C0GkjHM7IYM

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS