Aktivnosti sestrinskih partnerskih udruženja u okviru projekta jačanja sestrinskih kompetencija u centrima za mentalno zdravlje u BiH

Nakon potpisivanja ugovora sa partnerskim sestrinskim udruženjima u oktobru 2015. godine počela je implementacija projekta „Jačanje sestrinskih kompetencija u centrima za mentalno zdravlje u Bosni i Hercegovini".  Nosilac aktivnosti je Udruženje/udruga medicinskih sestara i tehničara u FBiH „UMSTFBiH" u saradnji sa Savezom  medicinskih sestara/tehničara RS, Sekcija medicinskih sestara i tehničara u oblasti mentalnog zdravlja Republike Srpske i Udruženjem „Medicinar" iz Brčko Distrikta.

Od oktobra prošle godine, partnerska udruženja organizirala su dva sastanka radne grupe u koju su imenovani članovi iz entitetskih ministarstava zdravlja/zdravstva, centara za mentalno zdravlje, kao i gostujući članovi iz entitetskih agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu, AKAZ FBiH i ASKVA RS. Radna grupa u ovom periodu izradila je nacrt sestrinske dokumentacije, intervju i anamnezu, koji će biti polazna osnova za edukaciju sestrinskog kadra iz CMZ-ova u BiH u narednom periodu.

U decembru 2015. godine održana je i radionica sa švicarskom konsultanticom profesoricom Nicole Zangrando koja je učestvovala u izradi dokumentacije i prisustvovala drugom sastanku radne grupe. Profesorica Zangrando i predstavnici profesionalnih udruženja počeli su sa pripremom sadržaja edukacije za medicinske sestre/tehničare iz 30 CMZ-ova koji su imenovali svoje članove, a  koja će biti održana u dva ciklusa u tekućoj godini.

Projekat „Jačanje sestrinskih kompetencija u centrima za mentalno zdravlje u Bosni i Hercegovini" podržan je od strane Asocijacije XY koja implementira Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini uz podršku Vlade Švicarske i u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Federalnim ministarstvom zdravstva.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS