Aktivnosti parterskih udruženja socijalnih radnika iz oblasti sistemske porodične psihoterapije u centrima za mentalno zdravlje u BiH

Udruženje Stella Zenica i Društvo socijalnih radnika Tuzlanskog kantona u okviru saradnje sa profesionalnim udruženjima implementiraju projekat koji se odnosi na profesionalnu oblast socijalnog rada.

Krajem novembra u Zenici je održan prvi edukativni ciklus iz oblasti „Sistemske porodične psihoterapije" na kojem je učestvovalo 30 socijalnih radnika iz centara za mentalno zdravlje iz Bosne i Hercegovine. 

Cilj ove projektne intervencije jeste jačanje kompetencija i vještina socijalnih radnika zaposlenih u centrima za mentalno zdravlje kroz edukaciju iz sistemske porodične psihoterapije. Edukacija se sastoji iz tri dvodnevna edukativna ciklusa koji će se provoditi u periodu od novembra 2015. do novembra 2016. godine. Navedenim aktivnostima se teži osnaživanje ovog profesionalnog kadra za pružanje usluge rada sa porodicama korisnika usluga, što predstavlja integrativan pristup u radu sa korisnicima, a usmjeren je na oporavak i poboljšanje pristupa korisnicima usluga. Planirane su i supervizije za učesnike od strane edukatora tokom edukacije, kao i praćenje primjene inovativnih usluga na radnom mjestu nakon završetka edukacije.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS