Aktivizmom mladih protiv nasilja: Projekt koji je obuhvatio osam osnovnih škola

Završna konferencija projekta Aktivizmom mladih protiv nasilja u Općini Novo Sarajevo kojeg su implementirali Asocijacija XY i partnerska organizacija Vijeće mladih Općine Novo Sarajevo, održana je danas u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo.

Predstavljeni su projektni rezultati, te se govorilo o načinima upotrebe projektnih proizvoda u budućim aktivnostima koje za cilj imaju prevenciju nasilja. 

Projektom je bilo obuhvaćeno osam osnovnih škola. 

"Sve prezentacije u osnovnim škola vršene su na principu vršnjačke edukacije, gdje su odlazila po dva volontera, obučena edukatora. Prezentacije su bile koncipirane u tri modula: nasilje, psihoaktivne supstance i vršnjački pritisak te zdrav način življenja. Prezentacije su interaktivnog karaktera gdje su edukatori poticali dijalog sa učenicima na određenu temu. Nastavi o prevenciji nasilja prisustvovalo je više od 1500 osnovaca." istakli su iz Asocijacije XY.

Prisutnima na konferenciji su se obratili načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo i direktorica Asocijacije XY Emina Osmanagić.

"Društvo nije adekvatno spremno da odgovori na nasilje. Ekspresija je različitih oblika nasilja. Vršnjačko nasilje je najčešće, i na tome se mora raditi sistematski. To je dokazano i našim projektom, a najbitnije je uključivanje lokalne zajednice." istakla je Osmanagić.

Nakon predstavljanja ovog projekta, koji je trajao deset mjeseci, iz Asocijacije XY zahvalili su se mnogim na podršci u okviru projekta, te uručili zahvalnice. Među medijima, koji su dobili zahvalnicu, je i portal Radiosarajevo.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS