AKADEMIJA povećava znanje vršnjačkih edukatora

Budi muško klub i FKT Cure Sarajevo Asocijacije XY pokrenuli su projekat simboličnog naziva „Akademija" a koji ima za cilj povećanje znanja i vještina kod vršnjačkih edukatora. Prema riječima Koordinatora za mlade Asocijacije XY Amera Džekmana akademija je aktivnost koja se sastoji iz tri modula.

„Svaki modul traje dva dana a učesnici i učesnice imaju priliku da rade na svojim vještinama vršnjačke edukacije. Stečene vještine će olakšati rad na prezentacijama određenih tematskih cjelina ali i povećati znanje o stvarima o kojima mladi ne mogu steći znanje u ciklusu formalnog obrazovanja ili o kojima mladi ljudi nemaju mogućnost da kažu svoje mišljenje", kazao je Džekman i istakao da se na prvom modulu Akademije govorilo o Aktivizmu mladih.

„Sve tematske cjeline i sesije upravo su temeljene na tome i učesnicima i učesnicama su pružene informacije o važnosti aktivizma za jednu mladu osobu ali i njenu okolinu. Učesnici i učesnice također imaju i mini i maxi zadaće koje trebaju uraditi do idućeg modula ili kraja, koje ne samo da im pružaju mogućnost da rade u timu već i da dobiju određene bodove, koji služe za pobuđivanje motivacije," kazao je Džekman.

Tematske cjeline su raspoređene tako da se vežu iz modula u modul, a učesnik/ca sa najviše skupljenih bodova biće nagrađen/a po završetku Akademije.

Photo by Samir Geko

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS