Ajla Džanić

Volonterka

Datum rođenja
28.10.1998
Obrazovanje
SSS
Volontira od
17.5.2014
1. Volim iskrenost.
2. Jako sam tvrdoglava osoba.
3. Volim pomagati drugima.
4. Volim da jedem.
5. "Errare humanum est."
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS