Ajla Ablaković

Finansijska menadžerica

Odgovorna za finansijski sektor programske oblasti seksualno i reproduktivno zdravlje, planiranje i izradu budžeta, kontrolu, nadgledanje i praćenje odobrenih finansijskih resursa organizacije.

U Asocijaciji XY radi od 2001. godine
AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS