Adnan Bajramović

Vršnjački edukator; Vršnjački savjetnik

Datum rođenja
13.12.1998
Obrazovanje
SSS
Volontira od
6.6.2015
1. Ljubitelj umjetnosti.
2. Stressed but well dressed.
3. Brbljivac svoje vrste.
4. Mrzim fašizam - volim desetku sa lukom.
5. Vodim život na relaciji Sarajevo - Mostar - Banja Luka.
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS