Adisa Bajramović, prof. istorije

Projektna koordinatorica

Odgovorna za implementaciju projekata iz oblasti ljudskih prava, obrazovanja i zdravlja. Koordinira sa vanjskim partnerima i donatorima u svrhu osiguranja kvalitete rezultata u ovim oblastima.

U Asocijaciji XY radi od 2010. godine.


AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS