90 mladih iz cijele Bosne i Hercegovine sa Kampa liderstva poručuje: Naša odgovornost je stvaranje društva u kojem se nasilje ne odobrava!

Odrastanje je najuzbudljivije životno putovanje i mnoge prekrasne stvari obilježe djetinjstvo mladih ljudi. Upoznavanje novih ljudi, igra, zabavljanje, smijeh, samo su neke od Asocijacija na mladost i odrastanje. No za neke mlade ljude, odrastanje može biti komplicirano, teško i ne toliko uzbudljivo i sretno, koliko to svaka mlada osoba zaslužuje. Nasilje je jedan od čestih razloga zašto neki mladi ljudi nemaju priliku da se u potpunosti i bezbrižno, upuste i prepuste odrastanju.

Često razmišljamo o mladima koji u školi, oko škole, u svojoj lokalnoj zajednici proživljavaju okolnosti koje umanjuju njihovu sreću, situacije koje čine njihovo djetinjstvo teškim, kompliciranim, nezamislivo opterećujućim. U tom razmišljanju vidimo nekoliko važnih perspektiva: Mladi koji vrše nasilje mogu to prestati raditi, odrasli koji vide nasilje mogu to spriječiti, mladi koji vide nasilje mogu to spriječiti i nasilje se uči, nasilje se može odučiti.

Onda se sjetimo roditelja djece koja trpe nasilje. Nasilje kojem su izložena njihova djeca, direktno pogađa i roditelje. Nasilje boli, nasilje razara, nasilje ne smije da boli i razara!

Zatim pomislimo na svjedoke nasilje, mlade koji bez obzira što nisu direktno pogođeni nasiljem, njihova pozicija svjedoka ih zapravo postavlja i u poziciju žrtve. Gledati nasilje i primijetiti da niko ne reaguje, stvara osjećaj straha da se to isto nasilje ne desi i tebi, pa i samprolaziš kroz traumatično iskustvo koje ostavlja posljedice.

A onda se sjetimo onih o kojima svi trebamo svakodnevno misliti. Mladi koji su izloženi nasilju, mladi kojima neko oduzima priliku da žive radosni, da se smiju i uživaju u neponovljivom iskustvu kojeg će se sjećati čitavog života, mislimo na njihovu mladost. Znamo da svi imamo odgovornost da se brinemo o onima koji su izloženi nasilju i da svi imamo ogromnu odgovornost da stvaramo društvo u kojem nasilje neće biti odlika hrabrih, da se niti jedna forma nasilja ne odobrava, da se niti jedna žrtva ne ismijava.

Mi smo uposlenici Asocijacije XY, većina nas su i roditelji i sve probleme ovog društva posmatramo kroz prizmu vlastite želje da i naša djeca uživaju u kvalitetnom i bezbrižnom djetinjstvu u društvu koje gradimo zajedno sa stotinama hiljada građana ove zemlje. Koliko god nas rastuže vijesti o još jednom nasilju u našoj zemlji, ujedno nas ohrabri činjenica da nismo sami u našoj borbi, zapravo, suprotno tome, uz nas, rame uz rame, protiv nasilja se bore oni koji jedini imaju snagu da u potpunosti iskorijene nasilje. Tu dolazimo do najvažnijeg dijela ove priče, a to su mladi.

Prošle sedmice, tačnije od 09.07. do 13.07. okupili smo najhrabrije borce protiv nasilja, mlade koji ne samo da razumiju trendove koji podstiču nasilje, oni te trendove mijenjaju i sa sobom vode ogroman broj mladih koji su njihovi saveznici u borbi protiv nasilja. Okupljeni na kampu lidera koji tradicionalno organizira CARE International, Asocijacija XY, Snaga Mladih i Perpetum Mobile, ove godine sredstvima UN Women, ured u BiH, okupili smo još veći broj onih koji su lideri u borbi protiv nasilja, mladih koji su na prvim linicijama odbrane onih društvenih vrijednosti koje garantiraju našoj djeci i djeci naše djece sigurnije, sjetnije i bezbrižnije djetinjstvo. Okupiti 90 boraca iz gotovo svih dijelova BiH, 90 mladih ujedinjenih oko iste društvene perspektive, ujedinjenih oko ideje da niko i nikada nema pravo da bude nasilan prema drugima, očaravajuće je iskustvo.

Ove godine Kamp liderstva je organizirao CARE International/ Balkan ured u BiH, Asocijacija XY, Perpetuum Mobile i Snaga Mladih uz finansijsku podršku UN Women ured u BiH i Vlade Švicarske. U okviru projekta Promovisanje zdravih životnih stilova među mladima u BiH, osporavanjem rodnih stereotipa kampu je prisustvovalo 50 mladih lidera iz svih dijelova BiH i 40 mladih ljudi iz Istočnog Sarajeva, Livna, Travnika i Bijeljine uključenih u UN Women projekat „Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini, koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju.

Piše: Lider programske oblasti Zdravlje i zdravi životni stilovi Asocijacije XY, Feđa Mehmedović

Galerija fotografija

 

AKTUELNO
31.3.2021
Javni poziv
10.3.2021
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS