60 godina predanosti, inicijative, upornosti, prijateljstva

Tokom ranih 1950-tih grupa žena i muškaraca su sa žarom su počeli da zagovaraju za pravo svake  žene  da one budu te koje donose odluke vezane za njihovu plodnost.

Planiranje porodice kao jedno od osnovnih ljudskih prava je stavilo na test mnoge društvene konvencije. Ljudi okupljeni oko gore navedene ideje su se suočili sa ogromnim neprijateljstvom  kako bi zadobili podršku za stvari koji danas uzimamo zdravo za gotovo. Neki od njih su bili i pritvarani u zatvore ali su iz toga izašli jači i odlučni da rade sa različitim kulturama, tradicijama, zakonima i vjerskim stavovima kako bi unaprijedili živote žena širom planete. Nedugo nakon toga, na trećoj Međunarodnoj konferenciji o planiranju porodice održanoj 1952. godine  8 nacionalnih asocijacija za planiranje porodice su utemeljile  Međunarodnu federaciju za planiranje porodice (IPPF).

Šezdeset godina poslije, ova dobrotvorna organizacija je federacija 152 asocijacije članice, koja djeluje u 172 države. Ovo je federacija koja daje usluge kroz 65 000 servisnih centara širom svijeta. Tokom 2011. ovi centri su pružili preko 89 miliona usluga iz oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja.

Asocijacija XY je od 2006. godine punopravna članica IPPF-a te u skladu s tim sve svoje programe realizira kroz sve standarde i norme ove Federacije. Sretni smo da zajedno sa preostalih 151. asocijacije članice možemo biti dijelom ovako velikog jubileja. Stoga, od srca kažemo SRETAN ŠEZDESETI ROĐENDAN IPPF!!!

AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS