5P, AKRONIM KOJI DONOSI REZULTATE

Izuzetno interesantnoj i dinamičnoj radionici je prisustvovalo 17 predstavnika centara za mentalno zdravlje sa područja Kantona Sarajevo te Istočnog Sarajeva, predstavnici Regionalnog monitoring tima Sarajevo, Ministarstva unutarašnjih poslova Kantona Sarajevo i centara za socijalni rad sa područja Kantona Sarajevo.

Radionicu je svojom prezentacijom otvorio nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne imigracije gospodin Samir Rizvo koji je u u svom uvodnom obraćanju istakako kako u svakom trenutku u svijetu 2,4 miliona osoba bivaju žrtve trgovine ljudima. „Da bi se uspješno borili protiv trgovine ljudima nužno je sistematski rješavati problem. Takav sistematski pristup se reflektuje kroz akronim 5P koji definiše 5 najvažnijih aspekata borbe. To su podrška, prevencija, procesuiranje, proaktivna zaštita, partnerstvo. Također ovakav multisektorski pristup kroz ovu radionicu je jedan od važnijih aspekata te borbe." rekao je Rizvo na samom početku.

Jedna od učesnica radionice Redžović Nermina iz Centra za mentalno zdravlje Stari grad kazala je kako bi ovakve radionice trebale biti nastavljene sa realizacijom i u drugim dijelovima BiH obzirom da je u ovom trenutku obuhvaćeno samo medicinsko i nemedicinsko osoblje sa područja Kantona Sarajevo te Istočnog Sarajeva.

Naredna radionica planirana je za 12. i 13. septembar 2013.

Projekat „Unaprjeđenje multisektorske saradnje u prevenciji i pružanju sveobuhvatnih usluga u oblasti trgovine ljudima u BiH" podržava Ambasada SAD-a u BiH.

AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS