200 miliona žena bez pristupa kontracepciji

Nacionalne vlade Argentine, Maroka, Danske i Etiopije se nalaze na čelu 60 zemalja koje stoje iza zahtjeva  upućenog Vijeću za ljudska prava Ujedinjenih naroda a koji se odnosi na posvećivanje više pažnje prema univerzalnom pristupu kontracepciji i uslugama iz oblasti planiranja porodice a sve sa ciljem unapređenja  zdravlja žena i jednakosti spolova u zemljama članicama.

Ovo je prva takva inicijativa grupe zemalja članica koja je upućena  prema Vijeću za ljudska prava Ujedinjenih naroda koja adresira pristup kontracepciji i planiranju porodice kroz prizmu ljudskih prava.

Rebecca Brown, direktorica Global Advocacy u Centru za reproduktivna prava  rekla je: „ Pristup kontracepciji je krucijalan kako bi žene u potpunosti je jednako participirale u svojim lokalnim zajednicama, društvu i našem svijetu. Danas, približno 220 miliona žena iz zemalja u razvoju koje žele izbjeći  ili odgoditi trudnoću i dalje nemaju pristup modernoj kontracepciji. Ovo ostavlja dugoročne posljednice na obrazovanje, zapošljavanje, zdravlje i mogućnost da žene i djevojke jednako sudjeluju u društvu. Pozdravljamo Argentinu, Maroko, Dansku i Etiopiju i njihovu inicijativu da preuzmu ulogu vođe u rješavanju ovog problema. Nadamo se da će Vijeće za ljudska prava Ujedinjenih naroda nastaviti poduzimati afirmativne korake dajući do znanja da je pristup kontracepciji fundamentalan za osiguranje jednakosti i autonomije žene.

Centar za reproduktivna prava  je radio širom svijeta, uključujući Filipine i Slovačku, kako bi dokumentovao slučajeve kršenja ljudskih prava koja su rezultat nedostatka pristupa žena kontracepciji. Nedavno je Centar u saradnji sa UNFPA sudjelovao na razvijanju dokumenta  „ Prava na pristum uslugama i  informacijama o kontracepciji za žene i adolescente". Dokument se osvrće na brojne prepreke na koje žene i adolescenti nailaze u potrazi za uslugama i informacijama o kontracepciji i planiranju porodice. Dokument između ostalih navodi previsoke cijene usluga, fizičku nedostupnost, diskriminaciju od strane medicinskih profesionalaca.

AKTUELNO
31.3.2021
Javni poziv
10.3.2021
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS