170 MSM osoba testirano na HIV, Hepatitis B i C te Sifilis

U sklopu trećeg po redu istraživanja „HIV-SPI prevalneca među populacijom izloženom povećanom riziku- anketiranje i testiranje MSM osoba"   a koje se sprovodi kao jedna od aktivnosti na projektu „Maksimiziranje pokrivanja efektivne prevencije HIV-a i njege među populacijama u najvećem riziku" finansiranog od strane Global fonda u vremenskom periodu od 03.10.2012-23.10.2012 je na HIV, Hepatitis B i C, te Sifilis testirano 170 MSM klijenata. Istraživanje i testiranje je rađeno u saradnji sa infektivnim klinikama u Sarajevu, Tuzli i Mostaru a pod okriljem Zavoda za javno zdravstvo FBiH.


Zahvaljujuči iskusnim anketarima Asocijacije XY odziv pripadnika MSM populacije je bio i veči od očekivanog, što  ukazuje na potrebu za više dostupnih termina i mjesta gdje bi se ova populacija mogla savjetovati i testirati na HIV i druge spolno prenosive infekcije.
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS