1455 osnovaca prisustvovalo prezentacijama vršnjačke edukacije

"Sve prezentacije u osnovnim škola vršene su na principu vršnjačke edukacije, gdje su odlazila po dva volontera, obučena edukatora. Prezentacije su bile koncipirane u tri modula: nasilje, psihoaktivne supstance i vršnjački pritisak te zdrav način življenja. Interaktivnog su karaktera gdje edukatori potiću dijalog sa učenicima na određenu temu” pojasnila je Mirela Geko.U sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV-LOD IV" kojeg finansira Evropska unija iz sredstava instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura, Vijeće mladih Općine Novo Sarajevo i Asocijacija XY realizovali su projekat Aktivizmom mladih protiv nasilja u Općini Novo Sarajevo. Cilj ovog projekta bio je aktivirati mlade sa područja pomenute Općine u prevenciji maloljetničkog nasilja, delikvencije i promociji zdravih stilova života u lokalnoj zajednici.

Prema riječima predsjednice Vijeća mladih Općine Novo Sarajevo Mirele Geko, partnerstvo sa Asocijacijom XY prevenstveno je bila prilika za pozitivnim pomakom u aktivizmu za mlade na području Općine, a zatim i kao odlična šansa za jačanje kapaciteta unutar organizacije.

"Jedan od razloga za uključenje u ovaj projekat je također i želja da Općina Novo Sarajevo bude prepoznata kao lokalna zajednica koja ima aktivne mlade osobe, koje su svjesne da svojim radom u nevladinom sektoru mogu doprinijeti promjenama u svojoj zajednici prvenstveno, a zatim i šire” kazala je Geko.

Kako navodi koordinatorica projekta Asocijacije XY Dajana Cvjetković, kroz realizaciju projekta, dvije partnerske organizacije dale su značajan doprinos rješenju problema mladih, krenuvši od pasivnosti do galopirajuće pojave nasilja i nasilničkog ponašanja među mladima.

„U okviru projekta održan je šestodnevni trening vršnjačke edukacije za volontere, gdje su učesnici treninga bili aktivni sudionici projekta i nosioci promjene u lokalnoj zajednici. Nakon treninga došlo je do velike promjene u znanju i vještinama 25 mladih osoba koje su istakle da trening za njih ima dvojaku ulogu i to: Jačanje ličnih vještina koje im unapređuju život i čine ih konkurentnijima na tržištu rada i jačanje društveno odgovornog djelovanja u polju prevencije vršnjačkog nasilja i promocije zdravih stilova života u cilju stvaranja zdravijeg okruženja" pojasnila je Cvjetković.

„Navela bih razliku između vršnjačke i formalne edukacije. U vršnjačkoj edukaciji učenici su slobodniji prema edukatorima jer su generacijski bliži i osjećaju veću sigurnost za slobodnim razgovorom gdje mogu postaviti pitanja koja ih zanimaju a mozda nisu imali priliku ili način da saznaju odgovor na ista tokom formalnog obrazovanja. Formalno obrazovanje je važno i daje znanja koja su jako bitna, a vršnjačka edukacija daje znanja koja se ne nalaze u kurikulumu osnovnog i srednjeg obrazovanja. Jedna mlada osoba koja postane vršnjački edukator dobija mogućnost za ličnim razvojem pored formalnog obrazovanja. Mnogo je primjera gdje su vršnjačke edukacije pozitivno uticale na mlade osobe u njihovom privatnom i profesionalnom razvoju”, kazala je Geko.

Nakon implementacije treninga vršnjačke edukacije isti učesnici su imali priliku da prisustvuju i aktivno sudjeluju na radionici omladinskog aktivizma koju je implementiralo Vijeće mladih Općine Novo Sarajevo u augustu 2015. godine. Stečene vještine i znanja, 25 mladih osoba je prvi put upotrijebilo za implementaciju ulične akcije obilježavanja Međunarodnog dana mladih 12.08.2015. godine na Vilsonovom šetalištu. Akciji je direktno prisustvovalo 230 osoba, a veći broj mladih je dešavanja sa akcije pratio putem kreiranog događaja na facebook stranici Vijeća mladih.

„U cilju jačanja kapaciteta mladih Asocijacija XY je radila i na jačanju saradnje sa školama te je  u junu prošle godine uputila Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo zahtjev za dobijanje dozvole za implementaciju programa vršnjačke edukacije u osam osnovnih škola na području Općine. Uvodni sastanci su održani sa menadžmentom 8 osnovnih škole koje su potpisale i memorandume o saradnji sa Asocijacijom XY. U osam osnovnih škola su se sprovodile prezentacije vršnjačke edukacije i njima je do sada obuhvaćeno 1455 učenika i učenica, " kaže Cvjetković.

"Sve prezentacije u osnovnim škola vršene su na principu vršnjačke edukacije, gdje su odlazila po

dva volontera, obučena edukatora. Prezentacije su  bile koncipirane u tri modula: nasilje, psihoaktivne supstance i vršnjački pritisak i zdrav način življenja. Interaktivnog su karaktera gdje edukatori potiću dijalog sa učenicima na određenu temu. Vršnjački edukatori su na prezentaciji imali podršku jednog mentora, tj. trenera/ice koji su njima prenijeli svoja znanja i osposobili ih za ovaj vid rada, pa u slučaju da je bila potrebna pomoć ili odgovor na neko pitanje učenika za koje ne znaju odgovor tu su bili mentori da im pomognu”, pojasnila je Geko.

Povodom obilježavanja 19. novembra, Međunarodnog dana prevencije nasilja nad djecom Asocijacija XY i Vijeće mladih Općine Novo Sarajevo organizovali su kampanju u svih osam osnovnih škola.

„Volonteri i volonterke su informisali učenike i učenice o međunarodnom danu, važnosti prevencije i uključivanja u borbu protiv nasilja. Direktno su komunicirali sa 749 osoba a putem facebooka je obuhvaćeno 569 osoba. U okviru kampanje je organizovano i takmičenje koje je imalo za cilj da uključi što veći broj mladih ljudi u kampanju prevencije nasilja putem kreiranja i objavljivanja fotografija koje imau preventivni karakter ili šalju poruku prevencije nasilja. Nagradu je osvojila učenica OŠ Čengić Vila 1. Kao dodatna aktivnost je implementiran i okrugli sto u OŠ Velešićki heroji povodom obilježavanja ovog dana, a prisutni učenici, roditelji i nastavno osoblje zajedno sa koordinatoricom projekta i nekoliko volontera uključenih u cjelokupni proces su govorili o modalitetima prevencije novih oblika nasilja, onih putem informacionih tehenologija posebno putem društvenih mreža" zaključuje Cvjetković.

Značajan doprinos projekta se ogleda u produkciji dva edukativna materijala, brošura prevencije nasilja i promocije omladinskog aktivizma za učenike i učenice osmog i devetog razreda osnovne škole Dnevnik jedne djevojke i priručnik vršnjačke edukacije za nevladine organizacije Zdravi životni stilovi i odnosi među adolescentima. Općina Novo Sarajevo podržala je implementaciju projekta te putem web stranice informisala javnost o projektnim rezultatima.

Projekat "Aktivizmom mladih protiv nasilja" u Općini Novo Sarajevo se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV – LOD IV" kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura. Mišljenja izražena u ovom materijalu su mišljenja autora i kao takva ne odražavaju službene stavove Evropske unije niti Razvojnog programa Ujedinjenih nacija. Sadržaj teksta je isključiva odgovornost Asocijacije XY.
AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS