Projekat mentalnog zdravlja potpisao ugovor sa predstavnicima profesionalnih udruženja psihologa i socijalnih radnika

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Federalno ministarstvo zdravstva nastavljaju saradnju sa Vladom Švicarske u okviru Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini koji implementira Asocijacija XY.

Projekat mentalnog zdravlja, u okviru ishoda 2, podržava jačanje kompetencija i vještina multidisciplinarnih timova za pružanje kvalitetnijih usluga u centrima za mentalno zdravlje u BiH kroz dodatne obuke u saradnji sa profesionalnim udruženjima (psihologa, medicinskih sestara/tehničara, socijalnih radnika i psihijatara), te podršku u primjeni stečenih znanja na radnom mjestu.

Nakon niza provedenih pripremnih aktivnosti u okviru saradnje sa profesionalnim udruženjima stekli su se uslovi za potpisivanje ugovora sa profesionalnim udruženjima psihologa i socijalnih radnika koji su sa partnerskim udruženjima aplicirali za dodjelu sredstava za provođenje edukativnih programa za pružanje inovativnih usluga u centrima za mentalno zdravlje u BiH.

U prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva danas, 23.07.2015., upriličeno je potpisivanje ugovora između predstavnika Asocijacije XY, koja implementira Projekat mentalnog zdravlja u BiH, te Društva psihologa Brčko distrikta i Društva socijalnih radnika TK, koji će u saradnji sa Društvom psihologa RS, Društvom psihologa FBiH i Udruženjem korisnika i profesionalaca iz oblasti mentalnog zdravlja "Stella” iz Zenice provoditi edukativne programe u centrima mentalnog zdravlja.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS