Press konferencija: Predstavljanje priručnika Prevencija kockanja i upotrebe psihoaktivnih supstanci u osnovnim i srednjim školama

U saradnji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Asocijacije XY u multimedijalnoj sali Media centra u Sarajevu, u utorak 20. decembra sa u 11,00 časovabiće održana press konferencija na kojoj će biti predstavljen priručnik Prevencija kockanja i upotrebe psihoaktivnih supstanci u osnovnim i srednjim školama.

Priručnik je nastao u okviru projekta „Razvoj sveobuhvatnog programa za prevenciju upotrebe droga, duhana, alkohola, igara na sreću i kockanja među učenicima osnovnih i srednjih škola u FBiH" koji je imao za cilj osnaživanje nastavnog kadra za provedbu efikasnog interaktivnog programa prevencije upotrebe i zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, igara na sreću i kocke u školskom okruženju i predstavlja njegovu završnu fazu.

Priručnik će omogućiti kontinuirano repliciranje preventivnog programa u svim školama u FBiH, a osnaženi prosvjetni radnici će biti podrška drugim kolegama u sprovođenju programa.

Prisutnima će se obratiti direktorica Asocijacije XY Emina Osmanagić i lider programske oblasti Zdravlje i zdravi životni stilovi Asocijacije XY Feđa Mehmedović.

Pozivamo vas da svojim prisutvom uveličate događaj od velike važnosti za odgoj naše djece.

Lijep pozdrav

Dodatne informacije:

Službenica za odnose sa javnošću Dajana Pašić

+387 33 260 761;

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS