„37 razloga za bolje sutra“-Trening vršnjačke edukacije u Istočnom Sarajevu

Period adolescencije često zna biti „težak" i „mukotrpan" put za mladu osobu koja želi da uradi stvari najbolje što zna. Smatraju da ih roditelji i nastavnici ne razumiju i da su problemi koje imaju-najveći mogući problemi. Neriješivi. Da će se svijet urušiti. Često u tom periodu traže pomoć od jedinih za koje smatraju da im mogu pomoći a to su vršnjaci. 
Okupljeni vršnjacima i vršnjakinjama osjećaju se sigurno. Osjećaju da pripadaju negdje, da su u „istom sa istima"..iako ponekad za tu pripadnost moraju da se ponašaju onako kako to u stvarnosti ne bi. Moraju postati neko „malo drugi". To postajanje nekog „malo drugog" često ih odvodi u tamne hodnike ispunjavanja zahtjeva od strane grupe te dokazivanja i pritiska koji im stvara probleme a o kojima ne žele razgovarati. Jer ih-pogađate-niko ne razumije.

Njih 37, koji su vrijeme provodili na trodnevnoj radionici vršnjačke edukacije u Istočnom Sarajvu nisu samo broj. Njih 37 su mladi ljudi koji će stvarati zdraviju sredinu i biti „odlični prijatelji/ice" naoružani znanjem i životnim vještinama. Oni su 37 razloga za bolje sutra.

 Postaće oni koji razumiju druge i koji su uvijek otvoreni za razgovor. Njih 37 će biti pravi borci protiv nasilja i diskriminacije. Kreirajući ovakve vršnjačke grupe bliže smo zdravijoj i boljoj sredini, gdje se mladi ljudi osjećaju sigurno i gdje se na njih vrši „pozitivan pritisak", onaj koji ih tjera da budu najbolja verzija sebe.

 Njih 37 će biti oni od kojih na malim odmorima možeš potražiti pomoć ili pitati ukoliko imaš nedoumicu, a oni-ako ne budu znali odgovor na tvoje pitanje će ti pružiti par momenata super druženja i uputiti na pravu adresu. Prepoznat ćeš ih po sigurnom hodu. Po osmijehu. Po ruci koja je uvijek tu da bude ispružena za pozdrav a ne za ismijavanje. Po glasnom smijanju jer su sretni. A šta ćete više od sretne mlade osobe u ovom periodu kada se njima sve oko njih čini nesretnim? Sretni i spretni. Mladi ljudi koji su „super vršnjaci i vršnjakinje". 

 Njih 37 su razlog.
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS