"Muškarčine" zbog velikog interesa ponovo gostuju u Sarajevu

Predstava "Muškarčine" se bavi pitanjem muškosti ovdje i danas, a izazvala je i veliku pažnju sarajevske publike načinom na koji je tema obrađena i glumcima koji su u komad unijeli i svoje životne priče.

"Muškarčine" predstavljaju pozorišni dokumentarac o muškosti ovdje i danas, razvijen u okviru projekta "Budi muško" tokom pet mjeseci rada. Predstava je nastala u koprodukciji Centra E8 i Bitef teatra.

Osnovna tema predstave "Muškarčine" je kako se muškost tretira, odnosno formira u našoj kulturi. Društvo od mladića očekuje da svoju muškost dokažu pokazivanjem snage, odlučnosti, hrabrosti, borbenosti i srčanosti, koja ih često uvodi u destrukciju i autodestrukciju. Vaspitanje u kulturi u kojoj se pokazivanje emocija od strane muškaraca smatra za znak slabosti, mladići svoje emocije potiskuju i preinačuju u destruktivne oblike ponašanja.

Sedam mladića. Sedam pogleda na svijet i hiljadu situacija koje u tom svijetu vide. Na sceni, njihov zadatak nije da budu neko drugi već da prikažu kako oni sami vide sebe ali i sve druge ljude, kojima su okruženi.

Koncept, režiju i dramaturgiju potpisuju Milena Bogavac i Vojislav Arsić.
AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS